• ru
 • he
 • en

052-6573911

האוצרות המקוללים

לאחר מותו של ההרפתקן האגדי אלן קווטרמיין, חדר האוצר שלו נעלם באורח פלא גם הוא. על פי הנבואה, חדר זה, המלא בשלל מסתורי, יופיע מחדש למשך שעה בלבד כעבור מאה. האם אתם נועזים מספיק להיכנס לתוך חדר זה במטרה לפענח את תעלומתה של ההרפתקאה האחרונה של קווטרמיין, ולאתר את חפצי הקודש יקרי הערך אותם אסף במשך שנים ארוכות

 • 2 שחקנים - 240 ש"ח
 • 3 שחקנים - 300 ש"ח
 • 4 שחקנים - 360 ש"ח
 • 5 שחקנים - 400 ש"ח
 • 6 שחקנים - 480 ש"ח
 • 7 שחקנים - 560 ש"ח
 • 2-7 שחקנים
 • ילדים עד גיל 12
 • חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
להזמנה להמלצות

052-6573911

שער פלמר 1 משרד 715ב. קומה 7 . חיפה

   
 • האוצרות המקוללים
 • האוצרות המקוללים
 • 2 שחקנים - 240 ש"ח
 • 3 שחקנים - 300 ש"ח
 • 4 שחקנים - 360 ש"ח
 • 5 שחקנים - 400 ש"ח
 • 6 שחקנים - 480 ש"ח
 • 7 שחקנים - 560 ש"ח
 • 2-7 שחקנים
 • ילדים עד גיל 12
 • חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
052-657-3911

שער פלמר 1, קומה 1 חדר 103. חיפה

בחירת תאריך ושעה
 • 14 דצמבר
  יום שישי
 • 10:30
  10:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15 דצמבר
  יום שבת
 • 10:30
  10:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16 דצמבר
  יום ראשון
 • 10:30
  10:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 17 דצמבר
  יום שני
 • 10:30
  10:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18 דצמבר
  ים שלישי
 • 10:30
  10:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19 דצמבר
  יום רביעי
 • 10:30
  10:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 20 דצמבר
  יום חמישי
 • 10:30
  10:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  20.12.2018

  בטל הזמנה