• ru
 • he
 • en

052-6573911

האוצרות המקוללים

לאחר מותו של ההרפתקן האגדי אלן קווטרמיין, חדר האוצר שלו נעלם באורח פלא גם הוא. על פי הנבואה, חדר זה, המלא בשלל מסתורי, יופיע מחדש למשך שעה בלבד כעבור מאה. האם אתם נועזים מספיק להיכנס לתוך חדר זה במטרה לפענח את תעלומתה של ההרפתקאה האחרונה של קווטרמיין, ולאתר את חפצי הקודש יקרי הערך אותם אסף במשך שנים ארוכות

 • 2 שחקנים - 240 ש"ח
 • 3 שחקנים - 300 ש"ח
 • 4 שחקנים - 360 ש"ח
 • 5 שחקנים - 400 ש"ח
 • 6 שחקנים - 480 ש"ח
 • 2-6 שחקנים
 • ילדים עד גיל 14
 • חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
להזמנה להמלצות

052-6573911

שער פלמר 1 משרד 715ב. קומה 7 . חיפה

   
 • האוצרות המקוללים
 • האוצרות המקוללים
 • 2 שחקנים - 240 ש"ח
 • 3 שחקנים - 300 ש"ח
 • 4 שחקנים - 360 ש"ח
 • 5 שחקנים - 400 ש"ח
 • 6 שחקנים - 480 ש"ח
 • 2-6 שחקנים
 • ילדים עד גיל 14
 • חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
052-657-3911

שער פלמר 1, קומה 1 חדר 103. חיפה

בחירת תאריך ושעה
 • 16 ינואר
  ים שלישי
 • 10:30
  10:30
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  16.01.2018

  בטל הזמנה
 • 17 ינואר
  יום רביעי
 • 10:30
  10:30
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  17.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18 ינואר
  יום חמישי
 • 10:30
  10:30
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  18.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19 ינואר
  יום שישי
 • 10:30
  10:30
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  19.01.2018

  בטל הזמנה
 • 20 ינואר
  יום שבת
 • 10:30
  10:30
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  20.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21 ינואר
  יום ראשון
 • 10:30
  10:30
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  21.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22 ינואר
  יום שני
 • 10:30
  10:30
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  22.01.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  22.01.2018

  בטל הזמנה