• ru
 • he
 • en

052-6573911

הקבר האבוד

בחולות לוהטים של המדבר המצרי נמצא קברו של הפרעה האחרון, ששמו לא מוזכר בהסטורית מצרים העתיקה. אתם, קבוצה של ארכיאולוגים אמיצים, לאחר חיפושים ארוכים מצאתם את הכניסה לקבר ונכנסתם למקום שאיש לא ביקר בו 3000 שנה. השמחה שלכם הופכת לזוועה, כאשר מפולת חול חוסמת את הפתח שדרכו נכנסתם. אין לכם תקשורת עם העולם החיצון, איש לא יודע איפה אתם, ואף אחד לא יבוא לחלץ אותכם.  האם תתמסרו לייאוש או תנסו להילחם, תשארו קבורים לנצח או שתצליחו להשתחרר? מוכנים לנסות?

 • 2 שחקנים - 240 ש"ח
 • 3 שחקנים - 300 ש"ח
 • 4 שחקנים - 360 ש"ח
 • 5 שחקנים - 400 ש"ח
 • 6 שחקנים - 480 ש"ח
 • 2-6 שחקנים
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
 • אינו מתאים לנשים בהריון מתקדם
 • ילדים עד גיל 12 חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
להזמנה להמלצות

052-6573911

שער פלמר 1 משרד 107. קומה א' . חיפה

   
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • 2 שחקנים - 240 ש"ח
 • 3 שחקנים - 300 ש"ח
 • 4 שחקנים - 360 ש"ח
 • 5 שחקנים - 400 ש"ח
 • 6 שחקנים - 480 ש"ח
 • 2-6 שחקנים
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
 • אינו מתאים לנשים בהריון מתקדם
 • ילדים עד גיל 12 חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
052-657-3911

שער פלמר 1, קומה 1 חדר 103. חיפה

בחירת תאריך ושעה
 • 14 דצמבר
  יום שישי
 • 10:30
  10:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  14.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15 דצמבר
  יום שבת
 • 10:30
  10:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  15.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16 דצמבר
  יום ראשון
 • 10:30
  10:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  16.12.2018

  בטל הזמנה
 • 17 דצמבר
  יום שני
 • 10:30
  10:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  17.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18 דצמבר
  ים שלישי
 • 10:30
  10:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  18.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19 דצמבר
  יום רביעי
 • 10:30
  10:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  19.12.2018

  בטל הזמנה
 • 20 דצמבר
  יום חמישי
 • 10:30
  10:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  20.12.2018

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  20.12.2018

  בטל הזמנה