• ru
 • he
 • en

052-6573911

הקבר האבוד

בחולות לוהטים של המדבר המצרי נמצא קברו של הפרעה האחרון, ששמו לא מוזכר בהסטורית מצרים העתיקה. אתם, קבוצה של ארכיאולוגים אמיצים, לאחר חיפושים ארוכים מצאתם את הכניסה לקבר ונכנסתם למקום שאיש לא ביקר בו 3000 שנה. השמחה שלכם הופכת לזוועה, כאשר מפולת חול חוסמת את הפתח שדרכו נכנסתם. אין לכם תקשורת עם העולם החיצון, איש לא יודע איפה אתם, ואף אחד לא יבוא לחלץ אותכם.  האם תתמסרו לייאוש או תנסו להילחם, תשארו קבורים לנצח או שתצליחו להשתחרר? מוכנים לנסות?

 • 2 שחק' - 130 ₪ לאחד
 • 3 שחק' - 110 ₪ לאחד
 • 4 שחק' - 100 ₪ לאחד
 • 5 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 6 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 2-6 שחקנים
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
 • אינו מתאים לנשים בהריון מתקדם
 • ילדים עד גיל 12 חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
להזמנה להמלצות

052-6573911

שער פלמר 1 משרד 107. קומה א' . חיפה

   
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • הקבר האבוד
 • 2 שחק' - 130 ₪ לאחד
 • 3 שחק' - 110 ₪ לאחד
 • 4 שחק' - 100 ₪ לאחד
 • 5 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 6 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 2-6 שחקנים
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
 • אינו מתאים לנשים בהריון מתקדם
 • ילדים עד גיל 12 חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
052-657-3911

שער פלמר 1, קומה 1 חדר 103. חיפה

בחירת תאריך ושעה
 • 20 מרץ
  יום רביעי
 • 10:30
  10:30
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  20.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21 מרץ
  יום חמישי
 • 10:30
  10:30
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  21.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22 מרץ
  יום שישי
 • 10:30
  10:30
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  22.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23 מרץ
  יום שבת
 • 10:30
  10:30
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  23.03.2019

  בטל הזמנה
 • 24 מרץ
  יום ראשון
 • 10:30
  10:30
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  24.03.2019

  בטל הזמנה
 • 25 מרץ
  יום שני
 • 10:30
  10:30
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  25.03.2019

  בטל הזמנה
 • 26 מרץ
  ים שלישי
 • 10:30
  10:30
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 12:00
  12:00
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 13:30
  13:30
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 15:00
  15:00
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 16:30
  16:30
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 18:00
  18:00
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 19:30
  19:30
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 21:00
  21:00
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 22:30
  22:30
  26.03.2019

  בטל הזמנה
 • 23:59
  23:59
  26.03.2019

  בטל הזמנה