• ru
 • he
 • en

052-6573911

האוצרות המקוללים

לאחר מותו של ההרפתקן האגדי אלן קווטרמיין, חדר האוצר שלו נעלם באורח פלא גם הוא. על פי הנבואה, חדר זה, המלא בשלל מסתורי, יופיע מחדש למשך שעה בלבד כעבור מאה. האם אתם נועזים מספיק להיכנס לתוך חדר זה במטרה לפענח את תעלומתה של ההרפתקאה האחרונה של קווטרמיין, ולאתר את חפצי הקודש יקרי הערך אותם אסף במשך שנים ארוכות

 • 2 שחק' - 130 ₪ לאחד
 • 3 שחק' - 110 ₪ לאחד
 • 4 שחק' - 100 ₪ לאחד
 • 5 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 6 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 7 שחק' - 85 ₪ לאחד
 • 2-7 שחקנים
 • ילדים עד גיל 12
 • חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
להזמנה להמלצות

052-6573911

שער פלמר 1 משרד 715ב. קומה 7 . חיפה

   
 • האוצרות המקוללים
 • האוצרות המקוללים
 • 2 שחק' - 130 ₪ לאחד
 • 3 שחק' - 110 ₪ לאחד
 • 4 שחק' - 100 ₪ לאחד
 • 5 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 6 שחק' - 90 ₪ לאחד
 • 7 שחק' - 85 ₪ לאחד
 • 2-7 שחקנים
 • ילדים עד גיל 12
 • חייבים בליווי מבוגר
 • 10% הנחה לסטודנטים
 • 10% הנחה לחיילי חובה בהצגת חוגר
 • אינו מתאים למוגבלי תנועה
בחירת תאריך ושעה